Tag: บริษัท recruitment

ประโยชน์ที่ท่านจะได้ หากใช้บริษัทจัดหางาน

การหางานในปัจจุบัน หลายคนอาจจะนึกออกวิธีเดียวในการหางาน นั่นก็คือการหาด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นกรหาตามเว็บไซต์ของบริษัทแต่ละบริษัท หรือไม่ก็หางานตำแหน่งที่เราต้องการ ตามเว็บหางานทั่วไป หลังจากนั้นส่งใบสมัคร และก็สัมภาษณ์ หลังจากนั้นก็รอทางบริษัทเขาตอบรับ ว่าเขาจะรับเราเข้าทำงานด้วยหรือไม่ วิธีนี้เป็ฯวิธีการรที่ต้องรอนาน และถ้าเราเลือกสมัครหลายที่ ก็ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการสมัครที่มากขึ้นหลายคนที่มองเห็นปัญหานส่วนนี้ จึงหันมาใช้ บริษัท recruitment เป็นช่องทางในการหางานแทน โดยบริษัทที่ทำหน้าที่ในการจัดหางาน จะเป็นตัวหลางในการหางานให้กับผู้สมัคร ตามตำแหน่งที่ผู้สมัครต้องการในบริษัท สำหรับการจัดหางานให้กับผู้สมัครนั้น ก็มีทั้งการจ้างที่เป็นพนักงานประจำ แลพนักงานชั่วคราว สำหรับใครที่ไม่เคยใช้บริการบริษัทจัดหางานมาก่อน ลองมาดูว่ามีข้อดีอะไรบ้าง -สมัครเพียงครั้งเดียว หากเราอยากจะสมัครงานในตำแหน่งที่ตองการหลายบริษัท เราก็ต้องส่งใบสมัคร และส่งเอกสารหลายครั้ง…

Continue Reading
Back to top