Tag: โปรแกรมบริหารงานขาย

โปรแกรม CRM สำคัญกับการบริการการขายอย่างไร

โลกธุรกิจทุกวันนี้ มีการแข่งขันกันที่รุนแรง และน่ากลัวกว่าเดิมมาก เพราะมีคู่แข่งรายใหม่ๆ เข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดและลูกค้าอยู่เสมอ ทำให้คนที่เป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้ว อาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งอีกต่อไป หากไม่มีระบบการจัดการของสินค้า และระบบการทำงาที่ดีมากพอ ก็อาจจะทำให้คู่แข่งแวงไปได้ง่ายๆเหมือนกัน เพราะโลกยุคนี้มันต้องเปลี่ยนแปลงการทำงานด้วย เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย อย่างเช่นการทำธุรกิจหรือการขาย ก็ต้องมีโปรแกรมบริหารงานขาย เข้ามาช่วยจัดการด้วย จึงจะทำให้ทำงานได้มีประสทธิภาพมากขึ้น เพราะลำพังแค่เราทำหน้าที่ขายอย่างเดียว โดยที่ไม่มีการวิเคราะห์ และการเก็บข้อมูลอะไรเลย การขายมันก็ยากที่จะได้กำไร เหมือนอย่างที่เราต้องการ และหากไม่เปลี่ยนวิธี ไม่ช้าก็เร็ว ต้องโดนคู่แข่งแซงเอาแน่ๆ แล้วโปรแกรมบริหารงานขาย เข้ามามีบทบาท และสำคัญกับงานอย่างไรบ้างในยุคนี้ หลายคนอาจจะไม่เคยสนใจ หรือไม่เคยรู้จักมาก่อน สำหรับโปรแกรมบริหารการขาย…

Continue Reading
Back to top